Uzņēmumā ir ieviesta un vairākus gadus veiksmīgi tiek uzturēta kvalitātes pārvaldības sistēma, kas darbojas saskaņā ar kvalitātes standartu ISO 9001:2000.

Komersanta reģistrācijas apliecība

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācija apliecība

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība

Produkta higiēnas novērtējums